A program az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.2-16-2017-00003:
„Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása" című projektjének keretében valósult meg.


SZERVEZŐK

Cserepka János Baptista Általános iskola, Középiskola és Sportiskola
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi KarTÁMOGATÓK

Baptista szeretetszolgálat
Pécs Város (megyei)
Testnevelő Tanárok Egyesülete

Köszöntő

A Cserepka Iskola kiemelt feladatának tekinti a diákok tudatos sportágválasztásának segítését, sportkarrierjének támogatását és egészségnevelését. Napjainkban az egészség szerepe felértékelődött, hiszen a 2020-as év megmutatta, hogy az milyen törékeny, milyen könnyen elveszíthető. Iskolánk megelőzésben játszott szerepe is kettős: egyrészt a tanulók sporttevékenységének biztosításával járul hozzá immunrendszerük erősítéséhez, másrészt a mentális egészség támogatásával fejti ki prevenciós hatását. Ezért a konferencia célja, hogy a sporthoz innovatív módon közelítve, azt sok szempontúan, de a szinergikus hatások eredményeként mégis holisztikusan jelenítse meg. A III. Sporttudományi Konferencia házigazdájaként szeretettel ajánlom a konferencia előadás kivonatait mindazoknak az olvasóknak, akik fogékonyak a sporttudomány sokoldalúságára, s annak interdiszciplináris kölcsönhatásaira. E kötet hidat képez az egészség- és a sporttudomány között. Az edzéselméleti, sportszervezeti és mozgásfejlesztési kérdéseken túl mélységeiben foglalkozik sportpszichológiai témákkal is. De hangsúlyt kapnak a konferencián a fizikai és mentális egészség kérdései éppúgy, mint az iskolai egészségnevelés lehetőségei, eredményei és tanulságai. A sport, egyetemes kultúránk szerves része, értékteremtő funkcióval rendelkezik és nekünk, mint iskolának, ezt felelősségünk támogatni. Számtalan helyzetben láttuk már azt, hogy a mozgás, a sport hogyan hozza és köti össze a közösségeket és a közösségeken belül az egyéneket, most pedig azt láthatjuk, hogy a különböző tudományterületeket is képes szervesen összekapcsolni. Bízom abban, hogy lehetőség lesz idén is egymást segítő szakmai teammé kovácsolódni, remélem sikerül egymástól tanulni az említett területeken.

Dr. Szabó Attila
igazgató, Cserepka Iskola


Az III. Sporttudományi Konferencia társrendező intézményének az Egészségtudományi Kar (ETK) vezetősége nevében tisztelettel köszöntjük az Olvasót. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara az egészségtudományi terület mellett a sporttudományi területen is jelentős eredményekkel bír. Ez a társ egészségtudományi karokkal, illetve tágabb környezetünkkel történő, hagyományosan erős együttműködések mellett lehetőséget ad a partneri viszonyon alapuló és egymást erősítő kooperációk fejlesztésének előtérbe helyezésére. Karunk számos sportági szakszövetséggel, egyesülettel és egyéb szervezettel ápol partneri viszonyt, s dolgozik együtt kutatási és egyéb sportágfejlesztési programokban. E mellett azonban fontosnak tartjuk a köznevelési intézményekkel, leendő hallgatóink nevelési-oktatási intézményeivel való hosszú távú, jól működő kapcsolat kiépítését is. E törekvésünk első lépése volt a Cserepka Iskola, Középiskola és Sportiskolával 2018-ban kötött együttműködési megállapodás. Ennek keretén belül számos sporttudománnyal összefüggő és egyéb területen támogatja a két intézmény egymást. Sportszakos hallgatóink a sportszakmai gyakorlatok alkalmával antropometriai méréseket, szakdolgozatukhoz és diplomamunkájukhoz kapcsolódó kérdőíves és egyéb vizsgálatokat, valamint motoros teszteket végeznek az iskolában. A „Safe Fall-Safe Schools” (Biztonságos esés-Biztonságos iskolák) nemzetközi oktatási-kutatási projektünk mintaiskolájaként az országban elsőként került bevezetésre a program az intézményben, melynek keretében Ph.D. hallgatók bevonásával történik a mozgásprogram hatékonyságának vizsgálata. Az ETK programjainak rendszeres résztvevői a Cserepkás diákok, így a minden évben megrendezésre kerülő Kutatók éjszakája eseményen, illetve a „Kids Save Lifes” flashmobon is szeretettel fogadjuk őket. Az Egészségtudományi Kar oktatói az iskolai egészségnapokon és a különböző beiskolázási, pályaválasztási programokon is aktívan szerepet vállalnak. Ennek a tartalmas és gyümölcsöző együttműködésnek, kiváló partneri kapcsolatnak egyik kézzel fogható eredményeként tartja kezében az Olvasó ezt a konferencia kötetet is. Minden érdeklődő számára tartalmas, szakmailag értékes konferencia részvételt kívánunk a III. Sporttudományi Konferencián!

Prof. Dr. Ács Pongrác
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának ügyvivő dékán, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet igazgatója

Program

2020. szeptember 25. (péntek) 9.00 óra


Helyszín: Cserepka Iskola (ONLINE)
900 - Konferencia megnyitó
Konferencia megnyitó:
- Dr. Szabó Attila (Cserepka Iskola, igazgató)
- Prof. Dr. Ács Pongrác (Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet intézetigazgató, egyetemi tanár)
Köszöntő:
- Derdák Mercedes (Cserepka Iskola, sportigazgatási igazgató-helyettes, mentortanár, testnevelő tanár) Program moderátor: Ladosné Dobai Johanna (Cserepka Iskola, kommunikációs vezető)

ELSŐ TANÁCSKOZÁS


915 - 945 Szekció: A sportágválasztás kérdései
• Dr. Hideg Gabriella- Generációk a modern telekommunikációs eszközök fogságában
• Derdák Mercedes, Bakuretz Bonnie, Pálvölgyi Ágnes - Életkori sajátosságok – a sportágválasztói programok pszichológiai hátteréről
• Lukács Gergely - Előkészítő csoporttól a Komjádi kupa győzelemig- a PSN ZRT. vízilabda szakosztály szervezeti felépítésének komplex megközelítése
945 - 1000 - Kávészünet


MÁSODIK TANÁCSKOZÁS


1000 - 1100 Szekció: Egészségtudatosság, egészségmagatartás
• Stix Éva - Az óvodapedagógusok szerepe a mozgásfejlesztésben
• Vertike Anett - Egészség, egészségnevelés az általános iskolában
• Dr. Cselik Bence - Egészségfejlesztő program hatásának követéses vizsgálata általános iskolás diákok körében
• Derzsi-Horváth Martina, Dr. Szabó Attila, Dr. Deutsch Krisztina - A koherencia-érzet és egészségmagatartás vizsgálata középiskolás diákok körébenrészeredmények
1100 - 1115 - Kávészünet


HARMADIK TANÁCSKOZÁS


1115 - 1145 Szekció: Prevenció
• Dr. Morvay-Sey Kata, Kerner Ágnes, Prof. Dr. Ács Pongrác, Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Del Castillo-Andrés Óscar, Dr. Toronjo-Hornillo Luis, Prof. Dr. Betlehem József, Derdák Mercedes - A „Safe Fall – Safe Schools”- program során elsajátított eséstechnika tartósságának vizsgálata a Cserepka Iskola tanulóinak körében
• Tumpek Nikolett, Dr. Csellik Bence, Dr. Hideg Gabriella, Dr. Filó Csilla, Telek Laura, Papp Zsófia - Férfi kézilabda játékosok oldaldominancia és testtartás vizsgálata
• Király Bence, Prof. Dr. Ács Pongrác, Dr. Molics Bálint - Kondicionáló termi edzést végző hobbisportolók edzésmódszertani oktatásának hatásvizsgálata
1145 - 1245 - Ebédszünet


NEGYEDIK TANÁCSKOZÁS


1245 - 1325 Szekció: Szorongás, kiégés, jó gyakorlatok
• Trpkovici Melinda, Pálvölgyi Ágnes, Prof.Dr. Ács Pongrác, Dr. MorvaySey Kata - Utánpótláskorú kézilabda, labdarúgó és kosárlabdázó sportolók vizsgálata szorongás tekintetében
• Horváth Beáta - A kiégés mértékének összehasonlítása a pedagógusok és edzők életében
• Szitt Zsolt - Mentorálás a sporttehetségek támogatásában
• Bakuretz Bonnie - Employability lehetőségek iskolás korban sportpéldákon keresztül- esettanulmány
1325 - 1340 - Zárógondolatok
• Hajnal Zoltán (a Cserepka Iskola hitéleti és nevelési igazgató-helyettese)


Konferencia

A konferenciát a pandémia helyzetre való tekintettel ONLINE tartjuk meg.


A konferencia szabadon megtekinthető a következő linken: http://www.sporttudomanyikonferencia.hu/live/REGISZTRÁCIÓ NEM SZÜKSÉGES! KÉRJÜK KÖVESSE A KÉPEKEN LÁTOTT INSTRUKCIÓKAT:


Kontakt

III. Sporttudományi Konferencia

7633 Pécs, Radnóti M. u. 2.
Derdák Mercedes
Telefon: 36(70)326 84 85
E-mail: derdak.mercedes@cserepkasuli.hu